Zdalna Szkoła Plus w Gminie Pabianice

W miesiącu czerwcu br. Wójt Gminy Pabianice przekazał Dyrektorom Szkół z terenu naszej gminy laptopy zakupione w ramach kolejnej puli dotacji unijnych z programu Polska Cyfrowa na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji.

„Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. W poprzedniej edycji programu nasza gmina pozyskała 60 tys. złotych. Tym razem dofinansowanie które mogliśmy uzyskać wyniosło 45 tys. złotych i na taką właśnie kwotę nasz samorząd złożył wniosek.

Pozwoliło to nam tym razem, po raz kolejny zgodnie z zapotrzebowaniem Dyrekcji poszczególnych placówek, zakupić 18 szt. laptopów. Wybór takiego rozwiązania oprócz mobilności sprzętu pozwoli również w bardziej komfortowy sposób wykorzystać sprzęt komputerowy na późniejszym etapie – już po ustaniu epidemii SARS-Cov-2.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – Program Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Accessibility Toolbar