Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych.

W związku z nowymi zasadami segregacji odpadów, w celu umieszczenia na pojemnikach napisów prosimy o wystawianie wszystkich pojemników w terminach odbioru jakichkolwiek odpadów.
Jeśli w danym dniu odbioru do godziny 15 pojemniki nie zostaną oklejone, wówczas proszę pojemniki schować i ponownie wystawić w najbliższym terminie wywozu jakichkolwiek odpadów zgodnie z harmonogramem.

Pojemniki na odpady bio i worek na papier i tekturę będą dostarczone przez firmę Eko –Region Sp. z o.o. w styczniu br.

Do momentu oznaczenia pojemników nowymi napisami i dostarczenia pojemnika na bio oraz worka na papier i tekturę proszę segregować odpady według starych zasad.

W pojemnikach na zmieszane odpady komunalne oraz odpady szklane zamienione zostaną tylko klapy, więc proszę nie przesypywać odpadów.

W sytuacji gdy po zamianie napisów, w pojemniku na odpady zmieszane komunalne będą znajdować się jeszcze odpady szklane a w pojemniku na szkło odpady zmieszane , proszę o wystawianie tych odpadów zgodnie z harmonogramem odbioru dla konkretnego odpadu, bez względu na umieszczony napis.

Ulotka do pobrania – nowe zasady segregacji

Harmonogramy odbioru

Accessibility Toolbar