Zostań Partnerem Programu Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych w Gminie Pabianice

Idea

Realizowany przez województwo łódzkie program „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”, ma na celu promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku. Program umożliwia rodzinom wielodzietnym korzystanie z ulg, zniżek i rabatów w różnych sferach życia oferowanych przez instytucje gminne oraz partnerów prywatnych, którzy zdecydują się przystąpić do programu.

Korzyści dla Partnera

Partner Programu, oprócz prestiżu, zyskuje grupę lojalnych klientów i promocję, ponadto jest to ważny element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie, dzięki realnemu wsparciu rodzin.

Partnerzy mogą posługiwać się logo „Tu honorujemy Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Gmina Pabianice zobowiązuje się do podania do publicznej wiadomości informacji o udziale partnera w Programie i oferowanych zniżkach na swojej stronie internetowej i materiałach informacyjnych.

Jak zostać Partnerem?

Jeśli chcą Państwo zaoferować rodzinom wielodzietnym z terenu Gminy Pabianice zniżki i rabaty, prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pabianicach, pod numerami telefonu: 42 213 96 60 wew. 137 lub 668 374 148.

Procedura

  1. Wypełnienie przez Partnera formularza zgłoszeniowego.
  2. Podpisanie porozumienia zawartego między Partnerem a Gminą Pabianice o współpracy w ramach Programu.
  3. Rodziny Wielodzietne z terenu Gminy Pabianice korzystają z rabatów i ulg podczas zakupów towarów i usług w placówkach Partnera.

Formularz zgłoszeniowy dla firm

Accessibility Toolbar